Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки до 14.04.2016г. вкл.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016

 

Документ:Обявление за обществена поръчка (726147)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 06-04-2016
Преписка: 00954-2016-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Златарица.
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой нов неупотребяван комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Златарица по описаните в техническата спецификация минимални изисквания на Възложителя.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/05/2016 16:30

Документ: Обявление за обществена поръчка (711371)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 02-02-2016
Преписка: 00954-2016-0001 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца.
Описание: Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца. Приготвянето и доставката на храна се извършва ежедневно при спазване на указанията и изискванията на Възложителя по отношение на адрес, време на доставяне, основни компоненти, изложени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/03/2016 16:30


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки