Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществени поръчки 2019 г.

архив на Обществени поръчки до 14.04.2016 г. вкл.:
2013 / 2014 / 2015 / 2016

Обществени поръчки от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018 / 2019

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895044)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име:
Описание: Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/03/2019 17:00

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894430)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 14-02-2019
Номер на поръчката: 00954-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Детски градини, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания, Дом за стари хора и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица
Описание: Услугата по приготвяне и доставяне на готова храна, до крайни потребители, както следва: ДГ „Славейче“ гр.Златарица – 37 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Пролет“ с. Родина -15 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Слънце“ с. Горско Ново село - 15 деца на възраст от 3 до 7 г., ДГ „Детелина“ с. Средно село - 9 деца на възраст от 3 до 7 г., Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", гр. Златарица – 15 потребители на възраст от 3 до 18 г. Дом за стари хора „Донка Паприкова“ гр. Златарица – 26 потребители, Домашен социален патронаж гр. Златарица – 10 потребители.Към момента на приготвяне и доставяне на готовата храна участниците следва да прилагат всички актуални приложими нормативни изисквания, действащи в РБългария, както и актуално утвърдени и приложими: Рецептурник за диетично хранене, Сборник рецепти за заведенията за обществено хранене, Сборници, рецепти и ръководства за здравословно хранене на деца от 3 до 7 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2019 17:00


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки