За сайта


Системни изисквания

• Екранна резолюция
- Минимална 800 x 600. По-висока е препоръчителна.

• Съвместимост с браузъри

Microsoft Internet Explorer
- версия 5.0 или по-висока

Mozilla FireFox
- версия 0.8 или по-висока

Opera
- версия 7.0 или по-висока

Netscape
- версия 6.0 или по-висока

Mozilla
- версия 1.0 или по-висока

• Други
- Разрешен JavaScript.

История на сайта
Сайтът е пуснат в действие на 19.02.2008 г. той е официализиран - съгласуван с община Златарица и се развива и обогатява с нейно съдействие. Съществуващите материали са информация от административен характер .
Текстовете, информацията и данните в различните раздели ще подлежат на корекция, допълване, обогатяване и периодична актуализация според характера си и за в бъдеще.
Права, източници и материали

От авторите:
Страниците изписани за Златарица са предимно дело на златарчани и тази традиция остава в сила и за настоящето. Малкото източници на информация за Златарица, особено за по-далечното минало не дават възможност за голяма изчерпателност в някои материали и предразполагат към допускане на неволни грешки или неточности, за които предварително молим да бъдем извинени.
Бихме искали да благодарим на всички, които ни помогнаха да създадем този сайт и които биха ни помогнали в бъдеще за неговото развитие и обогатяване.

Права:
Всички права върху публикувани текстове, снимки и други материали неупоменати изрично са на авторите на сайта или на Община Златарица. Всички упоменати права са на съответните автори и евентуално използвани от тях трети източници. Използването на материали от този сайт под каквато и да е форма става с изричното съгласие на авторите им и в съответсвие с Общите условия.

Екип

web дизай, разработка и администратор:
Кирил Колев - ( admin@zlatarisa.net )
Кръстьо Славков


Internet Explorer™, Windows XP™, Windows 2000™ и Windows 98™ са запазени марки на Microsoft Corporation.
Mozilla™ и Mozilla FireFox™ са запазени марки на The Mozilla Organization.
Opera™ e запазенa маркa на Opera Software ASA.
Netscape™ е запазена марка на Netscape Communications Corporation
.

условия
© 2007 Община Златарица