Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2016-0001

Информация за преписката
Възложител
: Община Златарица
Номер: 00954-2016-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ЦДГ, ЦНСТ за деца/младежи без увреждания „Вяра, Надежда и Любов", Дом за стари хора „Донка Паприкова“ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица за период от 36 месеца. Приготвянето и доставката на храна се извършва ежедневно при спазване на указанията и изискванията на Възложителя по отношение на адрес, време на доставяне, основни компоненти, изложени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/03/2016 16:30
Състояние: Отворена

Съдържание

Тип на документа
Изпратен на:
Публикуван на:
1
02 02 2016г.
02 02 2016г.
2
02 март 2016г. 16:47:24
02 март 2016г. 17:47:24
3
02 март 2016г. 16:47:24
02 март 2016г. 17:47:24
4
11 март 2016г. 14:54:22
11 март 2016г. 16:54:22
5
11 март 2016г. 14:54:22
11 март 2016г. 16:54:22
6
30 март 2016 г. 17:01:53
30 март 2016 г. 17:01:53
7
12 април 2016г. 17:25:05
12 април 2016г. 17:25:05
8
09 юни 2016 г. 14:29:32
09 юни 2016 г. 14:29:32
9
14 юли 2016 г. 14:44:03
14 юли 2016 г. 14:44:03
10
11 август 2016 г. 17:49:11
11 август 2016 г. 17:49:11
11
15 септември 2016 г. 18:08:41
15 септември 2016 г. 18:08:41
12
24 октомври
2016 г. 17:20:18
24 октомври
2016 г. 17:20:18
13
16 ноември
2016 г. 20:51:55
16 ноември
2016 г. 21:51:55
14
15 декември
2016 г. 15:43:51
15 декември
2016 г. 15:43:51
15
Обобщена информация за извършени плащания през месец декември 2016 г.
09 януари
2017 г. 14:21:31
09 януари
2017 г. 14:21:31
16
15 февруари
2017 г. 11:56:22
15 февруари
2017 г. 11:56:22
17
12 април 2017г. 16:02:03
12 април 2017г. 16:02:03
18
15 май 2017 г. 13:36:08
15 май 2017 г. 13:36:08
19
09 юни 2017 г. 14:52:10
09 юни 2017 г. 14:52:10
20
12 юли 2017 г. 16:29:44
12 юли 2017 г. 16:29:44
21
Обобщена информация плащания м. АВГУСТ 2017 ЗОП Кетъринг
11 септември
2017 г. 11:06:27
11 септември 2017 г. 11:06:27
22
11 октомври
2017 г. 12:15:59
11 октомври
2017 г. 12:15:59
23
08.11.2017 г.
08.11.2017 г.
24
08.12.2017 г.
08.12.2017 г.
25
04.01.2018 г.
04.01.2018 г.
26
12.02.2018 г.
12.02.2018 г.
27
08.03.2018 г.
08.03.2018 г.
28
10.04.2018 г.
10.04.2018 г.
29
04.05.2018 г.
04.05.2018 г.
30
10.06.2018 г.
10.06.2018 г.
31
10.07.2018 г.
10.07.2018 г.
32
07.08.2018 г.
07.08.2018 г.
33
27.09.2018 г.
27.09.2018 г.
34
07.11.2018 г.
07.11.2018 г.
35
10.12.2018 г.
10.12.2018 г.
36
04.01.2019 г.
04.01.2019 г.
37
12.02.2019 г.
12.02.2019 г.
38
08.03.2019 г.
08.03.2019 г.
39
09.04.2019 г.
09.04.2019 г.
40
12.04.2019 г.
12.04.2019 г.
41
12.04.2019 г.
12.04.2019 г.
42
24.04.2019 г.
24.04.2019 г.
43
24.04.2019 г.
24.04.2019 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

s