Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2016-0002

Информация за преписката
Възложител
: Община Златарица
Номер: 00954-2016-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой нов неупотребяван комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Златарица по описаните в техническата спецификация минимални изисквания на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/05/2016 16:30
Състояние: Отворена

Съдържание

Тип на документа
Изпратен на:
Публикуван на:
1
06 април 2016 г. 21:08:33
06 април 2016 г. 21:08:33
2
Протокол № 1 от 05.05.2016 г. от дейността на комисия
05 май 2016г. 16:23:42
05 май 2016г. 17:23:42
3
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
05 май 2016г. 16:23:42
05 май 2016г. 17:23:42
4
17 май 2016 г. 14:58:34
17 май 2016 г. 15:58:34
5
17 май 2016 г. 14:58:34
17 май 2016 г. 15:58:34
6
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията
15 юни 2016 г. 16:56:05
15 юни 2016 г. 16:56:05
7
Договор № ФСД-36-118 / 14.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка
16 юни 2016 г. 15:43:01
16 юни 2016 г. 15:43:01
8
29 юни 2016 г. 19:14:06
29 юни 2016 г. 19:14:06
9
Информация за извършени плащания за месец Юни 2016г.
04 юли 2016 г. 14:55:42
04 юли 2016 г. 14:55:42
10
02 август 2016 г. 17:05:03
02 август 2016 г. 17:05:03
11
02 август 2016 г. 17:05:03
02 август 2016 г. 17:05:03

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки