Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2018 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, през месец януари Община Златарица прекрати трудовите договори на 11 младежи, от които 6 на длъжност „работник озеленяване“ и 5 на длъжност „организатор дейности“. Всички бяха назначени за срок от 6 месеца. По този начин се изпълнява дейност № 4 по проекта. ...


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки