Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Профил на купувача

      1. Обща информация

      2.А. Обществени поръчки до 14. 04.2016г. вкл.

      2.Б. Обществени поръчки от 15.04.2016г. вкл.

      3.А. Публични покани до 14.04.2016 г. вкл.

      3.Б. Събиране на оферти с обява от 15.04.2016 г. вкл.

      3.В. Пазарни консултации от 15.04.2016 г. вкл.

      3.Г. Покана до определени лица от 15.04.2016 г. вкл.

      4. Предварителни обявления

      5. Договори по чл.14,ал.5 от ЗОП

      6. Становища на изпълнителния директор на АОП
      по запитвания на възложителя - Община Златарица,
      съгласно чл.22, ал.2, т.19 от ЗОП

      7. Граждански договори след 01.10.2014г.

      8. Информация за плащания, извършени след 01.10.2014г.

      9. Вътрешни правила

      10. Експертни становища от осъществен предварителен контрол на АОП
Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки