Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Публични покани до 14.04.2016 г. вкл.

архив на публични покани до 14.04.2016 г. вкл.:
2014 / 2015 / 2016

Събиране на оферти с обява от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017

ID
Публикуван на
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
18.03.2016 г. 
Община Златарица
30.03.2016 г.
07.01.2016 г.
Община Златарица
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот - община Златарица", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020", като транспортното средство трябва да е ново, неупотребявано, в отлично техническо състояние и да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие. Доставката е предвидена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0191-С001 по проект „Независим живот - община Златарица", осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
18.01.2016 г.


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки