Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Събиране на оферти с обява от 2017 г.

архив на публични покани до 14.04.2016 г. вкл.:
2014 / 2015 / 2016

Събиране на оферти с обява от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017

 

ID
Публикуван на
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
25.04.2017 г. 
Община Златарица
„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“; 2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“; 3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“; 4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“; 5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и 6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“.
15.05.2017 г.  17:00 ч.
27.07.2017 г.
Община Златарица
„Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „ОР на фасада на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22“ по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни работи по фасада на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“;
Обособена позиция № 2: „Подмяна на улуци на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“;
Обособена позиция № 3: „Фасадно осветление на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“.
16.08.2017 г.  17:00 ч.


Агенция по обществени поръчки - информации за обяви

За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки