Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Събиране на оферти с обява от 2017 г.

архив на публични покани до 14.04.2016 г. вкл.:
2014 / 2015 / 2016

Събиране на оферти с обява от 15.04.2016 г. вкл.:
2016 / 2017 / 2018

 

ID
Публикуван на
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
25.04.2017 г. 
Община Златарица
„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „ОР на път IV-40044 с. Добри дял - с. Родина; участък: от границата на землището на с. Добри дял в посока с. Родина“; 2. „ОР на път VTR1160/III-4004/ Горско ново село-Сливовица-/III-4082/ участък: от края на с. Горско ново село до центъра на с. Сливовица“; 3. „ОР на път IV-53021 гр. Златарица - с. Разсоха участък: от с. Равново до с. Разсоха“; 4. „Ремонт на улица „Георги Димитров" в с. Горско Ново село“; 5. „ОР на улици в с. Калайджии, общ. Златарица“ и 6. „Поддържане на инвестицията по проект по мярка 322 „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа и тротоари в гр. Златарица", договор за финансиране 04/322/00446/23.12.2010 г. ОР и укрепване на тротоар ул. „74-та" в гр. Златарица“.
15.05.2017 г.  17:00 ч.
27.07.2017 г.
Община Златарица
„Избор на изпълнител на предвидените СМР на обект: „ОР на фасада на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22“ по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни работи по фасада на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“;
Обособена позиция № 2: „Подмяна на улуци на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“;
Обособена позиция № 3: „Фасадно осветление на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“.
16.08.2017 г.  17:00 ч.
22.08.2017 г. 
Община Златарица
07.09.2017 г.  17:00 ч.
05.10.2017 г.
Община Златарица
„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за експлоатационен сезон 2017 - 2018 г. по шест обособени позиции“, както следва: - Обособена позиция № 1 „Снегопочистване на общински пътища, а именно: 1. VTR2180 / І – 4, В. Търново – Антоново / - Добри дял – Граница общ. (Лясковец – Златарица) – Родина - / ІІІ – 4004 / - с дължина 4,350 км; 2. VTR1160 / ІІІ – 4004 / Горско Ново село – Сливовица - / ІІІ – 4082 / - с дължина 7,160 км; 3. VTR3163 / VTR 1161 / Росно – Дедина / VTR 1162 / - с дължина 2,200 км; 4. VTR3165 / VTR 1160 / Сливовица – мах. Орманлии – с дължина 1,500 км. Общо 15,210 км /Петнадесет километра двеста и десет метра/“. - Обособена позиция № 2 „Опесъчаване на общински пътища, а именно: 1. VTR2180 / І – 4, В. Търново – Антоново / - Добри дял – Граница общ. (Лясковец – Златарица) – Родина - / ІІІ – 4004 / - с дължина 4,350 км; 2. VTR1160 / ІІІ – 4004 / Горско Ново село – Сливовица - / ІІІ – 4082 / - с дължина 7,160 км; 3. VTR3163 / VTR 1161 / Росно – Дедина / VTR 1162 / - с дължина 2,200 км; 4. VTR3165 / VTR 1160 / Сливовица – мах. Орманлии – с дължина 1,500 км. Общо 15,210 км /Петнадесет километра двеста и десет метра/“. - Обособена позиция № 3 „Снегопочистване на общински пътища, а именно: 1. VTR1162 / ІІІ – 4004 / Златарица – Разсоха – Граница общ. (Златарица – Елена) – Беброво / ІІ – 53 / - с дължина 11,100 км; 2. VTR3166 / VTR 1162 / Равново – Дединци – с дължина 2,600 км. Общо 13,700 км /Тринадесет километра и седемстотин метра/“. - Обособена позиция № 4 „Опесъчаване на общински пътища, а именно: 1. VTR1162 / ІІІ – 4004 / Златарица – Разсоха – Граница общ. (Златарица – Елена) – Беброво / ІІ – 53 / - с дължина 11,100 км; 2. VTR3166 / VTR 1162 / Равново – Дединци – с дължина 2,600 км. Общо 13,700 км /Тринадесет километра и седемстотин метра/“. - Обособена позиция № 5 „Снегопочистване на общински пътища, а именно: 1. VTR1161 / ІІІ – 4004, Горско Ново село – Златарица / - Росно – Калайджии - Средно село – Дълги припек – с дължина 22,800 км; 2. VTR3164 / VTR 1161, Калайджии – Средно село / - Резач – с дължина 1,800 км. Общо 24,600 км /Двадесет и четири километра и шестстотин метра/“. - Обособена позиция № 6 „Опесъчаване на общински пътища, а именно: 1. VTR1161 / ІІІ – 4004, Горско Ново село – Златарица / - Росно – Калайджии - Средно село – Дълги припек – с дължина 22,800 км; 2. VTR3164 / VTR 1161, Калайджии – Средно село / - Резач – с дължина 1,800 км. Общо 24,600 км /Двадесет и четири километра и шестстотин метра/“.
16.10.2017 г. 17:00 ч.
26.10.2017 г. 
Община Златарица
02.11.2017 г.  17:00 ч.
28.12.2017 г.
Община Златарица
16.01.2018 г. 17:00ч.


Агенция по обществени поръчки - информации за обяви

За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки