Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикувана на: 16.08.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“.

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с обществена поръчка
с предмет: „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“

16.08.2019 г.

16.08.2019 г.

2

Приемо-предавателен протокол от 29.07.2019 г. за предаване на количествена сметка и КС

16.08.2019 г.

16.08.2019 г.

3

Доклад от инж. Георги Тодоров за извършени пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обект „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“

16.08.2019 г.

16.08.2019 г.

4

Индикативна КСС, изготвена от инж. Георги Тодоров

16.08.2019 г.

16.08.2019 г.

5

Приемо-предавателен протокол от 15.08.2019 г. за предаване и приемане на КСС и доклада за извършени пазарни консултации за определяне прогнозната стойност на обект „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“

16.08.2019 г.

16.08.2019 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки