Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации

 

Публикуван на:  17.04.2019 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: Покана за събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП за представяне на индикативна цена за строително-монтажни работи и оборудване необходими за изпълнението на проект: „Изграждане на парк за рекреация и отдих, гр. Златарица“.

Валидна до (вкл.): 24.04.2019 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
2 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
2.1 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
3 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
4 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
5 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
6 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.
7 17.04.2019 г. 17.04.2019 г.

8

Оферта на основание чл. 44 от ЗОП от „БУЛСТРОЙ“  ООД

30.04.2019г.

30.04.2019г.

9

Оферта на основание чл. 44 от ЗОП от „МОНИМЕКС”  ЕООД

30.04.2019г.

30.04.2019г.

10

Оферта на основание чл. 44 от ЗОП от „ЕНЕЛ СТРОЙ“ ООД

30.04.2019г.

30.04.2019г.

11

Протокол от работата на комисията

30.04.2019г.

30.04.2019г.

12

Решение № РД-12-191 от 30.04.2019 г. за определяне на стойността

30.04.2019г.

30.04.2019г.

 Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки