Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Оферта с обява

 

BG-Златарица

ID – 9080246

Публикуван на: 30.08.2018 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание: „Упражняване на строителен надзор на предвидените СМР при реализация на обект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап”.

Валидна до (вкл.): 10.09.2018 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Документация на поръчката – заглавна страница и съдържание

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

3

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

4

Приложение № 1 - Техническа спецификация

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

5

Приложение № 2 - Проект на договор

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

6

Образци

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

7

Технически проект и Разрешение за строеж

30.08.2018 г.

30.08.2018 г.

8
11.09.2018 г.
11.09.2018 г.
9
11.09.2018 г.
11.09.2018 г.
10
27.09.2018 г.
27.09.2018 г.
11
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.
11.1
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.
11.1.1
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.
11.2
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.
11.3
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.
11.4
17.10.2018 г.
17.10.2018 г.


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

с