Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Оферта с обява

 

BG-Златарица

ID - 9075079

Публикуван на: 18.04.2018 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание:  „Основен ремонт на сграда общинска собственост - кметство в с. Родина“.

Валидна до (вкл.): 03.05.2018 г. 17:00 ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание


Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Документация на поръчката – заглавна страница и съдържание

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

3

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

4

Техническа спецификация

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

5

Проект на договор

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

6

Образци

18.04.2018 г.

18.04.2018 г.

7
05.06.2018 г.
05.06.2018 г.
8
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
8.1
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
8.2
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
8.3
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
8.4
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
9
15.08.2018 г.
15.08.2018 г.
10
15.08.2018 г.
15.08.2018 г.
11
15.08.2018 г.
15.08.2018 г.Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки