Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Оферта с обява

 

BG-Златарица

 
ID - 9073314

Публикуван на: 26.02.2018 г.  (дд/мм/гггг)

Възложител: Община Златарица

Описание:  „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“.

Валидна до (вкл.): 06.03.2018 г. 17:00ч. (дд/мм/гггг, чч:мм)

Съдържание

Тип на документа
Изпратен на:
Публикуван на:
1
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
2
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
3
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
4
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
5
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
6
26.02.2018 г.
26.02.2018 г.
7
01.03.2018 г.
01.03.2018 г.
8
19.03.2018 г.
19.03.2018 г.
9
02.05.2018 г.
02.05.2018 г.
9.1
02.05.2018 г.
02.05.2018 г.
9.2
02.05.2018 г.
02.05.2018 г.
9.3
02.05.2018 г.
02.05.2018 г.
9.4
02.05.2018 г.
02.05.2018 г.


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки