Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Общественa поръчкa
00954-2014-0006

Документ: Решение (609558)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 19-06-2014
Преписка: 00954-2014-0006 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: "Доставка на електрическа енергия за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за срок от 24 (двадесет и четири) месеца".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Решение 19.06.2014 г. 19.06.2014 г.
2 Протокол на комисията 07.01.2015г. 07.01.2015г.
3 Доклад на комисията 07.01.2015г. 07.01.2015г.
4 Решение №11 за прекратяване на процедура 08.01.2015г. 08.01.2015г.

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки