Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2014-0004

Документ: Решение (603743)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 15-05-2014
Преписка: 00954-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на съществуващ общински път” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Допълнително споразумение от 13.11.2014 г. към Договор № РД-02-14-31от 27.06.2014 г. за упражняване на авторски надзор по М 321 от ПРСР 2007-2013 г.
28.11.2014г.
28.11.2014г.
2 Информация за извършени плащания
05 Май 2015г. 09:06:43
05 Май 2015г. 09:06:43
3 Информация за извършени плащания
02 Юли 2015г. 15:57:34
02 Юли 2015г. 15:57:34
4 Информация за приключване на договор
02 Юли 2015г. 15:57:34
02 Юли 2015г. 15:57:34

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки