Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2012-0012

Документ: Обявление за обществена поръчка (510309)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 22-11-2012
Преписка: 00954-2012-0012 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Водоснабдяване на с.Горско ново село и с.Родина от водоснабдителната система на гр.Златарица"
Описание: Предмет на поръчката: „Водоснабдяване на с.Горско ново село и с.Родина от водоснабдителната система на гр.Златарица", съгласно приложени количествени сметки за обектите и разработени технически проекти.

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Информация за извършени плащания
03.12.2014г.
03.12.2014г.
2 Информация за извършени плащания
14.01.2015г.
14.01.2015г.
3 Информация за освобождаване на парична гаранция за изпълнение
25 Февруари 2015г. 16:53:08
25 Февруари 2015г. 16:53:08
4 Информация за извършени плащания
02 Април 2015г. 18:06:38
02 Април 2015г. 18:06:38
5 Информация за приключване на договор
06 Април 2015г. 15:45:29
06 Април 2015г. 15:45:29

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки