Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2006-0001

Документ: Обявление за обществена поръчка (79213)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 28-04-2006
Преписка: 00954-2006-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Златарица.
Описание: Сметосъбиране и сметоизвозване в град Златарица и населените места в община Златарица, поддържане чистотата на обществените територии и третиране на твърдите битови отпадъци в депо.

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1
03.12.2014г.
03.12.2014г.
2
14.01.2015г.
14.01.2015г.
3
03.02.2015г.
03.02.2015г.
4
05 Март 2015 г. 15:40:56
05 Март 2015 г. 15:40:56
5
02 Април 2015г. 18:06:38
02 Април 2015г. 18:06:38
6
05 Май 2015г. 09:06:43
05 Май 2015г. 09:06:43
7
02 Юни 2015г. 10:43:20
02 Юни 2015г. 10:43:20
8
02 Юли 2015г. 15:57:34
02 Юли 2015г. 15:57:34
9
29 Юли 2015г. 18:38:21
29 Юли 2015г. 18:38:21
10
01 Септември 2015г. 14:56:49
01 Септември 2015г. 14:56:49
11
06 Октомври 2015г. 09:37:15
06 Октомври 2015г. 09:37:15
12
03 Ноември 2015г. 17:41:22
03 Ноември 2015г. 17:41:22
13
02 Декември
2015 г. 15:58:11
02 Декември
2015 г. 15:58:11
14
06 Януари
2016г. 14:48:46
06 Януари
2016г. 14:48:4
15
08 февруари
2016 г. 16:07:02
08 февруари
2016 г. 16:07:02
16
02 март 2016г. 16:27:37
02 март 2016г. 17:27:37
17
15 април 2016г. 14:35:10
15 април 2016г. 14:35:10
18
16 май 2016 г. 9:18:09
16 май 2016 г. 9:18:09
19
09 юни 2016 г. 14:21:08
09 юни 2016 г. 14:21:08
20
04 юли 2016 г. 15:02:38
04 юли 2016 г. 15:02:38
21
11 август 2016 г. 17:39:49
11 август 2016 г. 17:39:49
22
12 септември 2016 г. 17:15:10
12 септември 2016 г. 17:15:10
23
24 октомври
2016 г. 17:20:18
24 октомври
2016 г. 17:20:18
24
Информация за извършени плащания през месец ноември 2016г.
07 декември
2016 г. 17:14:31
07 декември
2016 г. 17:14:31
25
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
07 декември
2016 г. 17:14:31
07 декември
2016 г. 17:14:31
26
09 декември
2016 г. 17:22:22
09 декември
2016 г. 17:22:22

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки