Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

1. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

2. Вътрешни правила за поддържането профила на купувача в Община Златарица, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него на основание чл22г от ЗОП.

3. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, актуализирани със Заповед № 1213 от 30.12.2014 година

4. Приложения

5. План-график за ОП през 2014 г.

6. Годишен план график за месец февруари 2015г.

7. Годишен план график за месец март 2015г.

8. Годишен план график за месец май 2015г.

9. Годишен план график за месец юни 2015г.

10. Годишен план график за месец юли 2015г.

11. Годишен план график за месец ноември 2015г.

12. Годишен план график за месец декември 2015г.

13. Годишен план-график за ОП за 2016г.

14. Годишен пран график за ОП за 2016 година, актуализиран през месец април

15. Годишен пран график за ОП за 2016 година, актуализиран през месец юли

16. Годишен график за ОП за 2016 година, актуализиран през месец август

17. Годишен график за ОП за 2016 година, актуализиран през месец октомври

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки