Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Пазарни консултации от 15.04.2016 г. вкл.

2016 / 2018 / 2019

Побликувана на:
Описание

17.10.2019 г.

Покана за участие в пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за представяне на индикативни ценови оферти по отношение определяне цената за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19“

16.08.2019 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“

30.05.2019 г.
23.05.2019 г.
16.05.2019 г.

Покана за пазарни консултации, съгласно чл. 44 от Закона за обществените поръчки за „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“

17.04.2019 г.


Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на obshtina@zlataritsa.bg


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки