Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Защита на лични данни

1. Политиказа защита на личните данни в Община Златарица

2. Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679

3. Указание на Комисията за защита на личните данни

4. Заповед на кмета на Община Златарица за определяне на длъжностно лице за защита на личните данни

5. Закон за защита на личните данни

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки