Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Защита на лични данни

1. Политиказа защита на личните данни в Община Златарица

2. Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679

3. Указание на Комисията за защита на личните данни

4. Длъжностно лице по защита на данните

5. Закон за защита на личните данни

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки