Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

Парламентарните избори 2021 година за на народни представители в 45 Обикновено народно събрание на Република България

19 февруари 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

18 февруари 2021г. Покана за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни комисии за избори за народни представители на 04.04.2021г.
18 февруари 2021г. Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес
18 февруари 2021г. Съобщение за важните срокове във връзка с изборите за народни представители на 04.04.2021г.
18 февруари 2021г. Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021г.
18 февруари 2021г. Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.
17 февруари 2021 г. Заповед на кмета на Общината за местата за обявяване на избирателнитесписъци
11 февруари 2021 г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Златарица
11 февруари 2021 г. Списък с обхвата на избирателните секции в община Златарица
Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки