Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2014-0011

Документ: Решение (624416)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-09-2014
Преписка: 00954-2014-0011
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Описание: Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР във връзка с изпълнение на проект "Водоснабдяване на с. Горско Ново село и с. Родина от водоснабдителната система на гр. Златарица".

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1
Документи за участие
18.09.2014 г.
18.09.2014 г.
2
Покана
18.09.2014 г.
18.09.2014 г.
3
Решение
24.09.2014 г.
24.09.2014 г.
4
Доклад
24.09.2014 г.
24.09.2014 г.
5
Договор
25.09.2014 г.
25.09.2014 г.

6

Допълнително споразумение № ФСД-36-88 от 06.11.2018 г. за прекратяване на Договор № РД-02-14-46/25.09.2014г.

15.11.2018 г.

15.11.2018 г.

7

Информация за датата и основанието за прекратяване на Договор за обществена поръчка № РД-02-14-46 от 25.09.2014г.

15.11.2018 г.

15.11.2018 г.

8

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка

15.11.2018 г.

15.11.2018 г.

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки