Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Общественa поръчкa
00954-2014-0008

Документ: Обявление за обществена поръчка (613243)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 30-06-2014
Преписка: 00954-2014-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица".

Описание: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Възстановяване на пътна връзка за квартал в с. Дедина, община Златарица", съгласно техническа спецификация и описание предмета на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/08/2014 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Документи за участие 30.06.2014 г. 30.06.2014 г.
2 Договор 19.09.2014 г. 19.09.2014 г.
3 Информация за извършени плащания 31.10.2014 г. 31.10.2014 г.
4 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 24.11.2014 г. 24.11.2014 г.
5 Информация за извършени плащания 03.12.2014 г. 03.12.2014 г.
6 Информация за приключване на договор 09.12.2014 г. 09.12.2014 г.

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки