Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Общественa поръчкa
00954-2014-0007

Документ: Обявление за обществена поръчка (612047)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 27-06-2014
Преписка: 00954-2014-0007
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: „Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/321/01586/12.12.2013 г. във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция на съществуващ общински път” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Описание: Реконструкция на съществуващ общински път VTR 1161/III – 4004, Горско Ново Село – Златарица/с.Росно – с.Горна Хаджийска от км +0,000 до км 2+809,42 и от км 3+600 до км 8+894,41 (касае се за рехабилитация на път съгласно одобрено проектно предложение).

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2014 16:30
Особености:

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Документи за участие 27.06.2014 г. 27.06.2014 г.
2 Договор 17.09.2014 г. 17.09.2014 г.
3 Информация за извършени плащания
02 Април 2015г. 18:06:38
02 Април 2015г. 18:06:38
4 Информация за освобождаване на банкова гаранция за авансово плащане
19 Май 2015г. 15:29:17
19 Май 2015г. 15:29:17
5 Информация за извършени плащания
29 Юли 2015г. 18:38:21
29 Юли 2015г. 18:38:21
6 Информация за освобождаване на банкова гаранция за изпълнение
04 Август 2015г. 14:43:19
04 Август 2015г. 14:43:19
7 Информация за извършени плащания
06 Октомври 2015г. 09:37:15
06 Октомври 2015г. 09:37:15
8 Информация за извършени плащания
03 Ноември 2015г. 17:41:22
03 Ноември 2015г. 17:41:22
9 Информация за приключване на договор
17 Ноември 2015 г. 14:40:49
17 Ноември 2015 г. 14:40:49

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки