Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2014-0005

Документ: Обявление за обществена поръчка (605471)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 27-05-2014
Преписка: 00954-2014-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2014 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Документи за участие
27.05.2014 г.
16:00:00
27.05.2014 г.
16:00:00
2 Протокол Комисия доставка на горива за МПС_ноември 2014
27 Ноември 2014г. 16:36:04
27 Ноември 2014г. 16:36:04
3 Решение № 1036 от 28.11.2014 г. за прекратяване на процедура
28 Ноември 2014г.
16:21:47
28 Ноември 2014г.
16:21:47

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки