Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2014-0003

Документ: Обявление за обществена поръчка (590240)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 06-03-2014
Преписка: 00954-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път № VTR 3166/VTR1162/ Равново - Дединци"; 2. „Основен ремонт на път № VTR 2180 /І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял – границата на община /Лясковец – Златарица/ - Родина-/ІІІ-4004/"; 3. „Основен ремонт на път № VTR 1161 /ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. „Основен ремонт на път VTR 1160 /ІІІ-4004/ Горско Ново село-Сливовица-/ІІІ-4082/”. 5. „Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 от км. 16+420 до км. 20+350 и път ІІІ-5301 от км. 7+940 до км. 9+414”.

Описание: Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт на път № VTR 3166/VTR1162/ Равново - Дединци"; 2. „Основен ремонт на път № VTR 2180 /І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял – границата на община /Лясковец – Златарица/ - Родина-/ІІІ-4004/"; 3. „Основен ремонт на път № VTR 1161 /ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. „Основен ремонт на път VTR 1160 /ІІІ-4004/ Горско Ново село-Сливовица-/ІІІ-4082/”. 5. „Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 от км. 16+420 до км. 20+350 и път ІІІ-5301 от км. 7+940 до км. 9+414”, съгласно техническа спецификация и описание предмета на поръчката.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2014 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Документация за участие 06.03.2014г. 06.03.2014г.
2 Информация за извършени плащания 07.11.2014г. 07.11.2014г.
3 Информация за освобождаване на гаранция 19.12.2014г. 19.12.2014г.
4 Информация за извършени плащания 06.01.2015г. 06.01.2015г.
5 Информация за приключване на договор 06.01.2015г. 06.01.2015г.

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки