Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2014-0002

Документ: Обявление за обществена поръчка (586391)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 18-02-2014
Преписка: 00954-2014-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.05.2014 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Документация за участие 18.02.2014г. 18.02.2014г.

 

 

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки