Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2013-0010

Документ: Обявление за обществена поръчка (568428)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 06-11-2013
Преписка: 00954-2013-0010
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица.

Описание: Доставка на течни горива за МПС и друга техника за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности” гр. Златарица по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Златарица и 2. Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/12/2013 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Информация за извършени плащания
06.11.2014г.
06.11.2014г.
2 Информация за извършени плащания
12.11.2014г.
12.11.2014г.
3 Информация плащания м. ноември 2014 г.
04.12.2014г.
04.12.2014г.
4 Информация плащания м. декември 2014 г.
14.01.2015г.
14.01.2015г.
5 Информация плащания м. януари 2015 г.
09.02.2015г.
09.02.2015г.
6 Информация плащания м. февруари 2015 г.
11 Март 2015г. 14:30:54
11 Март 2015г. 14:30:54
7 Информация плащания м. март 2015 г.
02 Април 2015г. 18:06:38
02 Април 2015г. 18:06:38
8 Информация плащания м. април 2015 г.
05 Май 2015 г. 09:06:43
05 Май 2015 г. 09:06:43
9 Информация плащания м. май 2015 г.
04 Юни 2015г. 14:48:47
04 Юни 2015г. 14:48:47
10 Информация плащания м. юни 2015 г.
09 Юли 2015г. 12:12:57
09 Юли 2015г. 12:12:57
11 Информация плащания м. юли 2015 г.
31 Юли 2015г. 13:52:56
31 Юли 2015г. 13:52:56
12 Информация плащания м. август 2015 г.
01 Септември 2015г. 14:56:49
01 Септември 2015г. 14:56:49
13 Информация плащания м. септември 2015 г.
06 Октомври 2015г. 09:37:15
06 Октомври 2015г. 09:37:15
14 Информация плащания м. октомври 2015 г.
11 Ноември 2015г. 15:40:31
11 Ноември 2015г. 15:40:31
15 Информация плащания м. ноември 2015 г.
08 Декември 2015г. 13:25:01
08 Декември 2015г. 13:25:01
16 Информация плащания м. декември 2015 г.
06 Януари
2016г. 14:48:46
06 Януари
2016г. 14:48:46
17 Информация плащания м. януари 2016 г.
08 февруари
2016 г. 16:07:02
08 февруари
2016 г. 16:07:02
18 Информация плащания м. февруари 2016г.
09 март 2016г. 14:41:51
09 март 2016г. 15:41:51
19 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на "Петрол" АД
25 март 2016г. 14:49:40
25 март 2016г. 15:49:40
20 Информация за извършени плащания през месец март 2016 г.
25 март 2016г. 14:49:40
25 март 2016г. 15:49:40
21 Информация за датата и основанието за приключване на Договор № РД-02-14-06 от 17.02.2014 г.
25 март 2016г. 14:49:40
25 март 2016г. 15:49:40

 Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки