Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2013-0008

Документ: Обявление за обществена поръчка (548977)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 05-07-2013
Преписка: 00954-2013-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица.

Описание: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, по обособени позиции, за срок от 24 месеца, за нуждите на детските градини, основните училища, Центъра за настаняване от семеен тип, домашния социален патронаж и дома за стари хора, финансирани от бюджета на Община Златарица.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2013 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Информация за извършени плащания
07.11.2014г.
07.11.2014г.
2 Обобщена информация плащания м.ноември 2014
10.12.2014г.
10.12.2014г.
3 Обобщена информация плащания м.декември 2014
12.01.2015г.
12.01.2015г.
4 Обобщена информация плащания м.януари 2015
11.02.2015г.
11.02.2015г.
5 Обобщена информация плащания м.февруари 2015
11 Март 2015г. 14:30:54
11 Март 2015г. 14:30:54
6 Обобщена информация плащания м.март 2015
07 Април 2015г. 16:44:03
07 Април 2015г. 16:44:03
7 Обобщена информация плащания м.април 2015
12 Май 2015г. 12:30:27
12 Май 2015г. 12:30:27
8 Обобщена информация плащания м.май 2015
04 Юни 2015г. 14:48:47
04 Юни 2015г. 14:48:47
9 Обобщена информация плащания м.юни 2015
09 Юли 2015г. 12:12:57
09 Юли 2015г. 12:12:57
10 Обобщена информация плащания м.юли 2015
31 Юли 2015г. 13:52:56
31 Юли 2015г. 13:52:56
11 Обобщена информация плащания м.август 2015
08 Септември 2015 г. 11:05:56
08 Септември 2015 г. 11:05:56
12 Инфирмация за освобоздаване на гаранция
15 Септември 2015 г. 16:11:26
15 Септември 2015 г. 16:11:26
13 Инфирмация за освобоздаване на гаранция
17 Септември 2015 г. 10:39:48
17 Септември 2015 г. 10:39:48
14 Обобщена информация плащания м. септември 2015
01 Октомври 2015 г. 10:57:33
01 Октомври 2015 г. 10:57:33
15 Информация за приключване на договор Славянка
01 Октомври 2015 г. 10:57:33
01 Октомври 2015 г. 10:57:33
16 Информация за приключване на договор Стелит
01 Октомври 2015 г. 10:57:33
01 Октомври 2015 г. 10:57:33

 Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки