Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2013-0006

Документ: Обявление за обществена поръчка (545299)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 11-06-2013
Преписка: 00954-2013-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: "Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица".

Описание: Избор на изпълнител за поетапно изпълнение на СМР за обект: Изграждане на канализационна мрежа на улици "Албена" и "Христо Ботев", "Иван Вазов", "Кирил и Методий", "Минко Радославов", "Мир","Никола Драганов", "Пенчо Вакъвчиев", "Чайковски", "Славянска" в гр. Златарица. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и техническия проект от документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2013 16:00

Съдържание

Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 Информация за извършени плащания
07.11.2014 г.
07.11.2014 г.
2 Информация за извършени плащания
03.12.2014 г.
03.12.2014 г.
3 Информация за извършени плащания
19.12.2014 г.
19.12.2014 г.
4 Информация за извършени плащания
15.01.2015г.
15.01.2015г.
5 Информация за извършени плащания
03.02.2015г.
03.02.2015г.
6 Информация за извършени плащания
05.03.2015г.
05.03.2015г.
7 Информация за освобождаване на банкова гаранция
20.03.2015г.
20.03.2015г.
8 Информация за извършени плащания
02 Април 2015г. 18:06:38
02 Април 2015г. 18:06:38
9 Информация за извършени плащания
05 Май 2015г. 09:06:43
05 Май 2015г. 09:06:43
10 Информация за извършени плащания
02 Юни 2015г. 10:43:20
02 Юни 2015г. 10:43:20
11 Информация за извършени плащания
02 Юли 2015г. 15:57:34
02 Юли 2015г. 15:57:34
12 Информация за извършени плащания
29 Юли 2015г. 18:38:21
29 Юли 2015г. 18:38:21
13 Информация за извършени плащания
01 Септември 2015г. 14:56:49
01 Септември 2015г. 14:56:49
14 Информация за извършени плащания
02 Октомври 2015г. 14:05:51
02 Октомври 2015г. 14:05:51
15 Информация за извършени плащания
03 Ноември 2015г. 17:41:22
03 Ноември 2015г. 17:41:22
16 Информация за извършени плащания
02 Декември
2015г. 15:58:11
02 Декември
2015г. 15:58:11
17 Информация за извършени плащания
18 Декември
2015 г. 17:08:10
18 Декември
2015 г. 17:08:10
18
26 февруари
2016г. 16:57:13
26 февруари
2016г. 17:57:13
19
26 февруари
2016г. 16:57:13
26 февруари
2016г. 17:57:13

 

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки