Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2013-0004

Документ: Обявление за обществена поръчка (534563)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 03-04-2013
Преписка: 00954-2013-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на СРР на обекти: 1. "Основен ремонт на път № VTR1160/ІІІ-4004, Горско Ново село - Сливовица / ІІІ-4082"; 2. "Основен ремонт на път № VTR2180/І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял - граница общ. (Лясковец - Златарица) - Родина/ ІІІ-4004/"; 3. "Основен ремонт на път № VTR1161/ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. "Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 „Джулюница – Златарица” - ІІ-53 и път ІІІ -5301 „Мерданя - Златарица”.

Описание: Избор на изпълнител на СРР на обекти: 1. "Основен ремонт на път № VTR1160/ІІІ-4004, Горско Ново село - Сливовица / ІІІ-4082"; 2. "Основен ремонт на път № VTR2180/І-4, Велико Търново - Антоново/ - Добри дял - граница общ. (Лясковец - Златарица) - Родина/ ІІІ-4004/"; 3. "Основен ремонт на път № VTR1161/ІІІ-4004, Горско Ново село - Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги припек"; 4. "Текущ ремонт и поддържане на път ІІІ-4004 „Джулюница – Златарица” - ІІ-53 и път ІІІ -5301 „Мерданя - Златарица”, съгласно техническа спецификация и КС.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2013 16:00


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки