Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Обществена поръчка
00954-2013-0003

Документ: Обявление за обществена поръчка (531002)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 21-03-2013
Преписка: 00954-2013-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП

Име: Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Описание: Избор на изпълнител на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/322/00771 от 27.11.2012 година във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на улици с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Калайджии, община Златарица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Подробно описание се съдържа в техническите спецификации и инвестиционния проект от документацията.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2013 16:00
Особености:

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки