Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

качено на 11.09.2013 година.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА
за инвестиционно намерение

Информация за контакт с инвеститора:
1. “ЕКОИНВЕСТ 13” ООД, с ЕИК 202582398, с у-л Илия Димитров Стоянов;
2. Пощенски адрес: област Велико Търново, общ. Горна Оряховица,
гр. Долна Оряховица, ул. “Райко Даскалов” № 39;

Уважаеми  Госпожи и Господа,

Уведомяваме Ви, че дружество с ограничена отговорност “ЕКОИНВЕСТ 13” ООД има следното инвестиционно намерение: “Обособяване на производствено – складова база за дървени въглища, в УПИ I, кв. 68, гр. Златарица”.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предприета е инвестиционна инициатива в собствения на дружеството недвижим имот.

Предвижда се вътрешно преустройство на групата от три броя съществуващи складови сгради, за нуждите на новопредвидените производствено – складови дейности: дейности за производство на дървени въглища по закрит способ. Предвижда се поетапно внедряване (изпълнение) на шест броя линейни инсталации за производство на дървени въглища по закрит способ, с периодично действие, посредством дестилация на дървесината без достъм на кислород.

Предвиденият начин за производство на дървени въглища по закрит способ, с периодично действие е нова разработка. Инсталациите позволяват производство на дървени въглища по екологосъобразна безотпадна технология, с която се цели постигане на устойчиви параметри/ нива на отработени емисии вещества във въздух, почва и вода, сред заобикалящата среда.

Дата: 09.09.2013г.
гр. Златарица

Уведомител: …………...п………...…
“ЕКОИНВЕСТ 13” ООД

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки