Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2018 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


21 декември 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНТЕ ДЕЙНОСТИ В ДРУЖЕСТВО " ЗЛАТАРИШКА ГОРА" ЕООД . . .


21 декември 2018 г.

На вниманието на хората с трайни увреждания!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ!
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

   В Държавен вестник, бр. 105 от 18.12.2018 г., е обнародван Закон за хората с увреждания (ЗХУ), с който се отменя Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). . . .


23 ноември 2018 г.

2018-11-23_090254 ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ


07 юли 2016 г.

Информация

   Приключи изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Проектът бе с продължителност от 18 месеца с начало 07.04.2016г., но с подписване на допълнително споразумение през месец септември 2017 г. срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца – до 06.07.2018г. Дейностите по проекта се изпълняваха съвместно с партньор „Персонал Трейнинг“ ЕООД. . . .


21 май 2018 г.

ХVІІІ Регионален преглед на пенсионерската художествена самодейност "Златарица 2018" на 22.05.2018г от 10:30 часа

Празник на народната борба "Юнашка слава" на 24.05.2018г. от 10:00 часа в местността "Черничките"

Детски карнавал на 01.06.2018г. от 14:00 в читалището в Златарица


10 април 2018 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ЧЕРТЕЖИ НА ПРЕДВАРТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА


05 април 2018 г.

Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Златарица”

Приложения към задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Златарица”


22 март 2018 г.

Скъпи приятели,
По случай Международния ден на детската книга – 02.04.2018 г. Общинска администрация Златарица организира дарителска кампания за обновяване на библиотечната колекция на Библиотеката към Читалище „Развитие-1885“ гр. Златарица с детски книги, препоръчителна художествена литература за ученици, енциклопедии и алманаси, които са нови или добре запазени издания от личната Ви библиотека.


15 март 2018 г.

Покана за среща разговор с писателя Нидал Алгафари, на 23.03.2018г. от 16:00 часа в административна зала на Община Златарица


06 март 2018 г.

По случай 8 март - Деня на жената, община Златарица и читалище "Развитие 1885" Златарица, организират изложба на тема "Моето хоби през годините".............


26 февруари 2018 г.

Читалище „Развитие 1885“ гр.Златарица, Община Златарица, пенсионерски клуб „Будители”, ученици при СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица и деца от детска градина "Славейче" гр. Златарица, организират на 03.03.2018г. /събота/ от 10:30 часа , тържествено честване 140 години от Освобождението на България от османско владичество........


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, през месец януари Община Златарица прекрати трудовите договори на 11 младежи, от които 6 на длъжност „работник озеленяване“ и 5 на длъжност „организатор дейности“. Всички бяха назначени за срок от 6 месеца. По този начин се изпълнява дейност № 4 по проекта. ...


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки