Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2017 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, през месец септември Община Златарица сключи допълнително споразумение № 04 с управляващия орган - Министерство на труда и социалната политика,  за удължаване срока на проекта от 18 месеца на 27 месеца, за да могат да бъдат изпълнени целите и дейностите  по проекта. ...


21 ноември 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме  удоволствието да Ви поканим на тържествено честване 140 години  от освободителните боеве при Златарица, което ще се проведе  на 24 ноември 2017 година в град Златарица ...


03 август 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

Информация

В края на месец юни и началото на месец юли приключиха обученията във връзка с изпълнението на дейност № 3 „Предоставянето на обучения за придобиване на професионална квалификация и умения по ключови компетентности“, по професия „Работник в озеленяването“ и обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“- Английски език ...


31 май 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация във връзка с изпълнението на дейности №№1,2 и 3 за период април-май 2017г. по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG 05 M 9 OP 001-1.002 -0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд


03 май 2017 г.

Програма за празниците в Община Златарица


27 март 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация във връзка с изпълнението на дейност № 2 по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01


07 март 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Съобщение за МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ с група №2. То ще се проведе от 16.03.2017г. до 22.03.2017г. от 14:30 часа  до 20:15 часа и на 23.03.2017г от 14:30ч. до 18:35ч. в Заседателната зала в сградата на общината, на ул. „Стефан Попстоянов“ № 22.


06 януари 2017 г.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Информация във връзка с изпълнението на дейност № 2 по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, за периода от 28.11.2016г. до 05.12.2016г. се проведе мотивационно обучение в гр. Златарица.


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки