Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2016 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


21 ноември 2016 г. 14:08:22

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,
Община Златарица има  удоволствието да Ви покани на тържественото честване 139 години от Освобождението на Златарица, което ще се проведе на 24 ноември 2016 г. от 10:30 часа в двора на църковния храм „Св. Николай Мирликийски” град Златарица.

П Р О Г Р А М А

10:30 ч. Заупокойна панихида за войните дали живота си за свободата на България. Място на провеждане в двора на църковния храм „Св. Николай Мирликийски” град Златарица

11:00 ч. Поднасяне на венци и цветя на паметните места  свързани с освободителната война в Златарица 

11:30 ч. Представяне на видео материали за живота и  делото на  ген. Н. Малахов и на полк.  Н.  Красовский - в малкия салон на читалище „Развитие-1885” град Златарица.

12:30ч. Организирана дискусия на тема: „Българо-руските връзки в миналото и днес“.


07 ноември 2016 г. 15:07:09

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   Съобщение във връзка с изпълнението на дейност №2 „Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа“  по Проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, Екипът за управление на проекта и партньорът „Персонал Трейнинг“ ЕООД, канят всички неактивни младежи, идентифицирани и активирани представители на целевата група по проекта на организираното МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ с група №1. То ще се проведе от 28.11.2016г. до 05.12.2016г. в Заседателната зала в сградата на общината, на ул. „Стефан Попстоянов“ № 22.


25 октомври 2016 г. 15:07:09

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   Информация във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


17 август 2016 г. 8:54:30

На 3 септември 2016 година (събота) от 10 часа в местността "Черничките" в гр.Златарица
ще се състои традиционния празник " Ден на градинарската чорба"


16 юни 2016 г. 15:07:09

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   Информация във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


14 юни 2016 г. 15:07:09

Община Златарица, Пенсионерски клуб „Будители“, Център по превенция „Отворено сърце“ и Дом за стари хора „Донка Паприкова“ канят всички жители и гости на град Златарица на народният празник Еньовден. Еньовден е празник на тревите и уханните билки, празник на билкарите и фармацевтите.
По този повод Община Златарица Ви кани на  24.06.2016г./петък/ от 10:00 часа в храм „Св. Николай“ в гр. Златарица. Ще бъде отслужена литургия и осветен традиционния за този ден билков чай, който ще бъде раздаден на миряните за здраве и благоденствие.


01 юни 2016 г. 14:54:57

Протокол
за допълнително разпределение на пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ


19 май 2016 г. 17:15:33

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на Сдружението ...


04 май 2016 г. 10:56:13

Програма на майските празници в община Златарица


28 април 2016 г. 11:20:01

Протокол
за разпределение на пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ


27 април 2016 г. 22:12:53

Съобшщение за националната кампания "Великден за всички" "Дари празник за баба и дядо"

Списък на възрастните хора от община Златарица включени в националната кампания "Великден за всички" "Дари празник за баба и дядо"


09 април 2016 г. 16:57:04

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

На 07.04.2016г. г-н Пенчо Чанев – Кметът на Община Златарица подписа договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ с управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. за финансиране на проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“,процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки