Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: гр.Златарица, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: Горско ново село, общ.Златарица
Отвори от тук!


14.10.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед № РД-14-2015/30.09.2013г по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от 30.09.2013г. за община Златарица
Землище: с.Дединци, общ.Златарица
Отвори от тук!Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

На 10.07.2013 година в Регионалния Прес клуб на БТА във гр. Велико Търново бе проведена Началната пресконференция за представяне на основна информация по стартиралия проект с наименование: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Информацията беше представена от Пенчо Чанев - кмет на община Златарица, инж. Нели Джунджурова – Колева – ръководител на проект и Маргарита Добреа – Кралева – счетоводител на проект.
На пресконференцията присъстваха журналисти от регионални и национални ежедневници.

10 Юли 2013 г.


Проект:“ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“
Договор № А12-22-59/12.04.2013г.

Община Златарица е бенефициент по Договор № А12-22-59/12.04.2013г. по проект с наименование: “ Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата информация за проекта може да отворите от тук!

18 Април 2013 г.


18 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Всеки месец десетки българи - мъже, жени и деца приключват своя жизнен път или биват осакатявани поради чужди или свои грешки на пътя. И докато нещастията, причинени от катастрофи се отчитат като статистика, семейства остават завинаги без своите близки, с ограбени съдби и болка до края на живота си.

През периода 1990-2011г. включително при пътно-транспортни произшествия в България са загинали общо 23 206 души и са получили наранявания в различна степен 177 108. Близо 30% от тежко ранените остават инвалиди за цял живот.

Пътнотранспортните произшествия не са природно бедствие, на което не можем да се противопоставим. Те са бедствие в резултат на човешки грешки, които могат да бъдат предвиждани и преодолявани.
Нека всички водачи на превозни средства да избират разумна скорост на движение и да не шофират под въздействие на алкохол или упойващи вещества, да избягват разговорите по мобилни телефони по време на движение.

Сигурността на движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на добронамереност, дисциплина и  толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурило една по-здравословна и  безопасна среда на пътното движение.

Нека да изкажем нашата благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите – към всички, които се борят и спасяват живота на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.

На този ден би трябвало всички да се замислят лично за своето поведение на пътя, да анализират грешките и извършваните опасни волности, и да вземат решение да не допускат риск в пътното движение.

18.11.2012г.
гр.Златарица


Регионален план за развитие
на Северен централен район от ниво 2
за периода 2014-2020 г.

Рамка за разработване на стратегическата част на регионалния план

   Визията, целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. са формулирани на основата на:
- резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално- икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено развитие на петте области (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) в региона за периода 2005 – 2011 г.;
- национални стратегически и планови документи, преди всичко Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2020, Секторните стратегии и политики, националната програма за развитие „България 2020“, Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и др.;
- европейски стратегически документи и политики, свързани с изпълнението на Стратегията „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС като, Териториалния дневен ред на ЕС 2020, 2011г.; Зелената книга за териториално сближаване, 2008 г.; Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав, 2010 г; Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, 2007 г.; Ръководните принципи за устойчиво пространствено развитие на Европейския континент на СЕМАТ, 2002 г; Европейската перспектива за пространствено развитие (ЕППР),1999 г. и др.

Визията и целите за развитие на СЦР до 2020 г. са в съзвучие с постановките на европейското и националното законодателство за регионално развитие, както и с изискванията за реалистичност и изпълнимост, съобразно необходимите ресурси за реализацията на плана.
Основните постановки, произтичащи от състоянието и тенденциите в развитието на региона, заедно с тези, заложени в общоевропейските и национални документи, очертават контекста за формулиране на визията и целите на СЦР, а именно:
- предизвикателствата на глобализацията, демографските промени, климатичните промени, недостиг на ресурси, енергийна зависимост, трудовата заетост;
- двигател на растежа е „икономиката на знанието и иновациите“, която се нуждае от здрави, високо образовани, свободни, мобилни и предприемчиви хора, добро управление на всички нива, нови технологии и качествени услуги;
- разглеждане опазването на околната среда, културното наследство и историческата идентичност като добавена стойност в развитието;
- засилване на териториалното измерение, поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии както и с периферните и пограничните територии;
- по-добра свързаност чрез подобряване на транспортната и другите инфраструктури, които гарантират достъп до здравеопазване, образование, високоскоростен Интернет и енергийни мрежи;
- използване на трансграничното, транснационалното, междурегионалното сътрудничество като влиятелен инструмент за решаване на проблеми на регионално и местно ниво с прилагане на конкретни пилотни практики;
- провеждане на политики за интегрирано развитие на градските райони.

Мнения и препоръки по документа може да се изпращат на следните електронни адреси:
office15@veldergroup.com   или   scr_ruse@abv.bg

Регионаленя план за развитие на Северен централен район от ниво 2
за периода 2014-2020г.
може да изтеглите от тук !


СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми съграждани и гости,
Във връзка със 135 години от Освобождението на града ни, община Златарица ще отбележи честване на 24.11.2012г /събота/. Мероприятието ще започне,
  10:00ч. – с Панихида за загиналите в Руско-турската освободителна война в църквата „Св. Николай-Мирликийски”
  10:30ч. – Поднасяне на венци и цветя пред паметника в местността  Попово бърдо/ при лошо време в двора на църквата
  11:30ч. – Презентация на тема: „Освободителните боеве край Златарица”/в малкия салон читалище „Развитие-1885” гр. Златарица
   Всички граждани, които желаят да почетат паметта на загиналите в Руско-турските освободителни боеве могат да положат цветя на паметниците в Златарица.

  Легендата гласи, че:

„…Малко преди паметната битка Сюлейман паша бил толкова сигурен в превземането на Търново, че поръчал да се събират брашно, мед и орехи, за да отпразнуват войниците му победата. След намесата на Пермския полк, турските войски претърпяват пълна загуба и за руските освободители остават  събраните храни, произведени от хората в Златарица. Направена е богата трапеза, която поставя началото и на този празник…”

   Във връзка с това, община Златарица продължава традицията с отбелязване ДЕН НА НАРОДНИТЕ ХРАНИ  И ПРАЗНИК НА ТУРШИИТЕ И РАКИИТЕ, който ще започне от 13:30 часа в ресторант „Национал” в центъра на град Златарица.

   Регламент за участие в конкурса за туршии.
Наградите определени за участниците са разделени в следните категории:
  1.За най-голямо произведено количество туршия /без зеле в бидони и качета/. Доказването ще бъде установено от комисия от общинска администрация и снимков материал. Записването за оглед се извършва в община Златарица, стая №15 до 21.11.2012г до 15:00 часа.
  2.За най-голямо разнообразие от произведена туршия. Доказването ще бъде установено от комисия от общинска администрация и снимков материал. Записването за оглед се извършва в община Златарица, стая №15 до 21.11.2012г до 15:00 часа.
  3.За участие в конкурса за „най-вкусна туршия” се допускат участници с представяне на туршия, като количеството е минимум един буркан „омния”.
  4.Предвидена е награда и за най-атрактивно име на туршия.

   Бурканите с туршиите ще се събират в пенсионерския клуб, намиращ се на първи етаж в сградата на бившето АПК. Краен срок за предаване на туршиите 23.11.2012г. до 13:00 часа.

   Регламент за участие в конкурса за „Люта ракия”.
   Допускат се участници, които представят домашна ракия в шише от минерална вода 1,5л. Ракиите  ще се събират в пенсионерския клуб, намиращ се на първи етаж в сградата на бившето АПК. Краен срок за предаване на домашните ракии 23.11.2012г. до 13:00 часа.

  Предвидени са материални награди за първо второ и трето място.
  Уважаеми съграждани и гости очакваме ви!Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


  Елена, Лясковец и Златарица изпълняват общ проект за развитие на туризма с цел  повишаване качеството на живот за местните общности
  В процес на изпълнение е проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” по оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
  Проектът, който получи  максимално висока оценка сред силната конкуренция на водещи в туризма общини, е на стойност    486 164 лева, а срокът за изпълнение е 21 месеца. Партньори по проекта са Лясковец и Златарица, като водеща е община Елена.
  Към този момент  външен изпълнител  разработва тръжната документация за провеждане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта.
  В рамките на  проекта се предвижда да бъдат проведени тръжни процедури за публичност на проекта, маркетинг и реклама на създадените туристически продукти,  избор на изпълнител на дейностите за одит, разработване на туристически пакети, за изследване на ефективността на маркетинговите дейности, за избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития – туристически борси, изложения, панаири.
  В изпълнение на дейност  по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети се предвижда изработване на общ маршрут, проследяващ културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности.
  Освен това се предвижда да бъде подчертана уникалността на българската традиционна кухня чрез неповторимо представяне  на най-знаковите хранителни и кулинарни продукти, с които България и досега е позната по света.
Представяне  по атрактивен начин на природни и културни забележителности с акцент високопланинската част на района. В допълнение ще се представят възможностите на дестинацията за семеен отдих и ваканции предимно в старинни селища и къщи, като популяризира местата и техните възможности за отдих, дейности сред природна или селска среда
  Ще бъдат изработени и разпространени  информационни материали  които ще отразяват уникалната история, култура и бит на туристическата дестинация. В допълнение на това ще бъдат изработени рекламни спотове  и видео филми,  пътеводител,   регионални маршрутен гид карти  и още десетки рекламни материали с цел   повишаване на посетителския интерес към завършения туристически продукт на територията на туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Елена  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


СЪОБЩЕНИЕ

Заповеди по чл.37в, ал. 4 за 2012-2013г. за община Златарица

Землища: гр. Златарица 2012- 2013 ; Горско ново село 2012 -2013 ;
c.Росно 2012-2013 ; с. Сливовица 2012 - 2013 .


СЪОБЩЕНИЕ

Решение №ВТ-52-ПР/2012 от01.10.12 на д-ра на РИОСВ-В.Търново.

Решението мож е да се изтегли от тук!Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Организация и управление на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален    продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”


  „Увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции за привличане на повече туристи на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица”.  Това е основната цел заложена в проекта „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”. Този проект е  финансиран по  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 по схема за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
   Проекта  за развитие  на туризма в региона е  на  стойност 486 164 лева, а срокът за изпълнение е 21 месеца.  
В рамките на  изпълнение на проекта е одобрен график за провеждане на обществени поръчки, в който е направен обстоен преглед на дейностите.
  На този етап от изпълнението на проекта е проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви тръжните документи по основните дейности, заложени в проекта: разработване на туристически пакети и свързаната с тях  рекламна и маркетингова дейност, участия в международни, национални и регионални туристически борси и изложения,  провеждане на местен туристически форум за запознаване с готовите туристически продукти/маршрути, изследване ефективността на маркетинговите дейности.
  Екипът  за управление на проекта, сформиран преди около месец,   работи активно по изпълнение на дейностите, заложени в  проекта.
  Сформираната  Надзорна комисия, с представители на ръководствата на трите общини и експерти в  областта на туризма и обществените поръчки, проведе първото си заседание, на което дискутира по напредъка на проекта.година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки