Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ОБЯВИ 2016

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019


06 януари 2017 г. 13:15:16

ЗАПОВЕД № 1029  / 21.11.2016 г. за определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 966 от 07.11.2016 г. на кмета на Община Златарица


13 декември 2016 г. 16:32:35

ЧИ на ПУП за част от кв.11а в гр. Златарица


13 декември 2016 г. 16:11:32

ЧИ на ПУП за обединяване на кв. 87 и 94 по съществуващи имотни граници и обособяване на УПИ XXII - за КОО, кв. 87 в контур на ПИ1351


12 декември 2016 г. 15:47:48

Сдружение „Местна инициативна група ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА”
5070 гр. Елена, ул. “Ил. Макариополски” № 24, www.vomr.elena.bg/,VOMR@ELENA.BG

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ...


ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ...


08 декември 2016 г. 14:18:30

Заповед № 1106/08.12.2016г. на Кмета на Община Златарица за дължимите суми относно ползване на полски пътища и прилагането на процедурата по чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, в землищата на гр.Златарица, с. Дединци, с. Разсоха, с.Росно, с. Родина, с. Средно село, с. Горско Ново село


06 декември 2016 г. 13:37:19

ЧИ на ПУП в село Горско Ново село в частта на УПИ I-231,272, кв.76 по плана на село Горско ново сел


02 декември 2016 г. 9:21:32

Уведомление за инвестиционно предложение от "Агрониа" ЕООД за "създаване на биологични трайни насаждения от арония със система за капково напояване, изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и закупуване на земеделска техника"


01 декември 2016 г. 9:37:18

Заповед № 1049/30.11.2016г. на Кмета на Община Златарица за дължимите суми относно ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, в землищата на гр.Златарица, с. Дединци, с. Разсоха, с.Росно, с. Родина, с. Средно село, с. Горско Ново село


30 ноември 2016 г. 16:11:37

Предложение за инвестиционно намерение за „изграждане на краварник за отглеждане на 60броя крави с доилна зала 2 х 5, млекопункт, отстоящ от най-близката жилищна сграда – 250м., участващ в ПИ 63118.58.24, находящи се в с. Росно, Община Златарица, Област Велико Търново.


30 ноември 2016 г. 16:08:20

Предложение за инвестиционно предложение за „изграждане на кравеферма за отглеждане на 75броя крави с доилна зала 2 х 5, млекопункт, отстоящ от най-близката жилищна сграда – 260м., участващ в ПИ 17213.53.11, находящи се в с. Горско Ново село, Община Златарица, Област Велико Търново”


21 ноември 2016 г. 11:10:02

Със заповед № ОХ-816 /25.10.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за офицери и сержанти за приемане на военна служба във Военномедицинска академия на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина


07 ноември 2016 г. 15:03:08

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Документация за търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен


07 ноември 2016 г. 10:57:22

Заповед №рд-14-356/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №05 от 30.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Родина, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-357/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №01 от29.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Горско Ново село, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-358/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗПЗЗ с вх. №03 от 29.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Разсоха, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-359/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №06 от 30.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на гр. Златарица, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-360/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №02 от 29.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Дединци, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-361/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №04 от 29.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Средно село, общ. Златарица.

Заповед №рд-14-362/30.09.2016г. на Областна дирекция "Земеделие" В.Търново, относно споразумението по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. №07 от 30.08.2016г. в ОСЗ-Златарица на масивите за ползване за землището на с.Росно, общ. Златарица.


31 октомври 2016 г. 15:31:50

Заповед № 925 от 31.10.2016 г. относно границите на районите, видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване за 2017 година.


25 октомври 2016 г. 16:51:44

ЧИ на ПУП - ПР, ПЗ за УПИ I, кв.1 по плана на село Сливовица, община Златарица

ЧИ на ПУП - ПР за имот с идентификатор 30962.501.507


24 октомври 2016 г. 16:28:46

СЪОБЩЕНИЕ

НА 31.10.2016Г. (понеделник) В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1885“ ГР. ЗЛАТАРИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ .
ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, А ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО.


21 октомври 2016 г. 15:34:29

Община Златарица обявява подбор  на кандидати за доброволци , като краен срок за подаване на документи е 14 ноември 2016г.  в стая №10 в Община Златарица .


19 октомври 2016 г. 11:56:20

На 27 октомври 2016г. от 13,00ч. в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе приемен ден на служител от Комисията по защита от дискриминацията. Всички заинтересовани могат да изложат своите проблеми и да зададат своите въпроси.


19 октомври 2016 г. 10:39:38

Заповед 830 от 10.10.16. на кмета на община Златарица за определяне на местата за предизборни митинги и събрания.


12 октомври 2016 г. 11:08:22

Изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за имоти с ид. 20514.201.166 и 20514.201.167 по КК и КР на с. Дединци, общ. Златарица, представляващи част от улици в с. Дединци.


05 октомври 2016 г. 9:03:20

Заповед 821 - Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улица с о.т. 430 - о.т. 488 и УПИ Х-1696, УПИ IX-1695, УПИ VIII-1694, УПИ VII-1693, УПИ VI-1692, УПИ V-1691, УПИ IV-1690a, УПИ III-1690, УПИ II-1689, УПИ I-1688, кв.128 по ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица


Обявление 820 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план ПР, ПЗ, план схеми за водоснабдяване и електрозахранване за имот с ид. 62877.14.1 по КК и КР на с. Родина, общ. Златарица.


27 септември 2016 г. 10:38:36

Обявление относно проект за ЧИ на ПУП-ПР на имот с идентификатор 30962.501.507.


21 септември 2016 г. 13:50:44

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 
ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ

ПРОЕКТ - „Текущ ремонт,доставка на оборудване и обзавеждане на НЧ”ПРОБУЖДАНЕ1902”
с.ГОРСКО  НОВО СЕЛО ,общ.ЗЛАТАРИЦА, обл.В.ТЪРНОВО, ул.”В.КОЛАРОВ”  № 2  с  идентификатор 17213.110.481.1.1

Покана за пазарни консултации за доставка на автомобил и Технически параметри и характеристика на доставката


21 септември 2016 г. 16:03:54

До Председателите на общинските ръководства на :
ПП „ГЕРБ"
Коалиция „ БСП лява България"
Партия „ДПС"
Коалиция „Реформаторски блок"
Коалиция „Патриотичен фронт"
Коалиция „България без цензура"
Партия „Атака"
Коалиция „АБВ"

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на разпоредбите на чл.91 от Изборния кодекс, във връзка с член 89 на същия, Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, Ви каня на 27 септември 2016 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Златарица за участие в консултациите за определяне състава и броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както и национален референдум на 06. 11. 2016година.


21 септември 2016 г. 11:13:39

Обявление за частично изменение на Подробен устройствен план ПУП-ПР, ПЗ за УПИ I, кв.1 по плана на с. Сливовица, общ. Златарица с цел промяна начина на трайно ползване


20 септември 2016 г. 15:43:15

ПРОГРАМА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014 – 2020 
ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ФОНД  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  СЕЛСКИТЕ  РАЙОНИ

ПРОЕКТ - „Текущ ремонт,доставка на оборудване и обзавеждане на НЧ”ПРОБУЖДАНЕ1902”
с.ГОРСКО  НОВО СЕЛО ,общ.ЗЛАТАРИЦА, обл.В.ТЪРНОВО, ул.”В.КОЛАРОВ”  № 2  с  идентификатор 17213.110.481.1.1

Покана за пазарни консултации за доставка на обзавеждане и Технически параметри, характеристика на доставката за обзавеждане и оборудване


16 септември 2016 г. 13:10:24

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
от НЧ „ПРОБУЖДАНЕ1902” с.ГОРСКО НОВО СЕЛО,общ.Златарица,обл.В.Търново

1. Запитване за оферта за озвучителна техника, с детайлно посочени по вид и количество и с експлоатационни и функционални характеристики  и цени

2. Запитване за оферта за доставка на предна завеса, с детайлно посочени по вид и количество и с експлоатационни и функционални характеристики  и цени

3. Запитване за оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова иновативна HD-TVI система за видеонаблюдение


 

08 септември 2016 г. 13:00:08

Обявление №695/08.09.2016 г- Одобрява се проект за ЧИ на ПУП - ПР на гр. Златарица в частта на УПИ I-1543 и УПИ XIII -1544, кв.114

Обявление №696/08.09.2016 г- Одобрява се проект за ЧИ на ПУП -
п.и. с ид. № 17213.20.1 и 17213.22.112 по КК и КР на с. Горско Ново село

Обявление №697/08.09.2016 г- Одобрява се проект за ЧИ на ПУП - ПР на гр. Златарица, УПИ XIII -2073, кв.101

Обявление №698/08.09.2016 г- Одобрява се проект за ЧИ на ПУП - ПР на гр. Златарица, имоти с идентификатори 30962.109.109, 30962.109.36

Обявление №707/08.09.2016 г- разрешава се изработване на проект за ЧИ на ПУП - ПЗ, УПИ I- за КО, кв. 73, съгласно ПУП.


25 август 2016 г. 13:30:56

Обявление №658 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР за УПИ XIII-2073, кв.101, съгласно ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица.

Обявление №659 - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица, общ. Златарица в обхват на поземлени имоти 30962.109.109 и 30962.109.36


24 август 2016 г. 10:05:00

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА СЪВМЕСТНО С
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, че могат да предават своите отпадъци от

- излезли от употреба гуми - график;

- отработени масла - график

в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес ПИ с идентификатор 30962.110.1 (местност Белия дом) на:

12 Септември 2016 год. /от 12.00 часа до 14.00 часа/,

7 Октомври 2016 г. /от 12.00 часа до 14.00 часа/.

Излезлите от употреба моторни превозни средства може да предавате целогодишно на същия адрес.


18 август 2016 г. 9:13:49

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР на гр. Златарица в частта на УПИ I-1543 и УПИ XIII-1544, кв. 114


17 август 2016 г. 8:54:30

ПРОГРАМА за деня на градинарската чорба в гр. Златарица на 03 Септември 2016г. (събота)

РЕГЛАМЕНТ за участие в приготвяне на градинарска чорба


16 август 2016 г. 22:25:59

Заповед
№ РД-14-187 / 02.08.2016г.

1. Открива се поцедура по сключване на споразомения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи
2. Назначева се комиция .

04 август 2016 г. 15:45:48

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улица с о.т. 430 - о.т. 488 и УПИ Х-1696, УПИ IX-1695, УПИ VIII-1694, УПИ VII-1693, УПИ VI-1692, УПИ V-1691, УПИ IV-1690a, УПИ III-1690, УПИ II-1689, УПИ I-1688, кв.128 по ПУП на гр. Златарица, обш. Златарица


03 август 2016 г. 13:53:27

На основание заповед № ОХ-547/19.07.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности във военни формирования на съвместното командване на силите, военоморските сили и централното военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документи до 14.09.2016г. във Военно окръжие Велико Търново и Офиса за военен отчет в Община Златарица.

1. Длъжности във военни формирования на съвместното командване на силите, военоморските сили

2. Централното военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв


20 юли 2016 г. 9:51:36

На 22.07.2016г. от 10,30 до 11,30 в залата на Общинска администрация Златарица, ще се проведе приемна на представител на Комисията по защита от дискриминация.


14 юли 2016 г. 17:36:50

ПОКАНА
от председадтеля на Общински съвет Златарица - Стефан Бранзелов
за публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Златарица за 2015г.

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.12.2015г.


29 юли 2016 г. 14:32:08

Списък с имотите,които не са отдадени на първата дата на търга- 28.07.2016г.

20 юли 2016 г. 16:08:03

ЗАПОВЕД
№ 510

19.07.2016 година, град Златарица
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № 493/12.07.2016г.

ИЗМЕНЯМ:
Моя заповед № 493/12.07.2016г., както следва:

1. В точка втора: Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти- частна общинска собственост, се изменя както следва: ...

 

13 юли 2016 г. 11:18:43

П Р Е П И С ОТ З А П О В Е Д

493
гр. Златарица, 12.07.2016 г.

                На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, ал.7 , чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал.1, ал.2, чл.21, ал.1., ал.2 , чл.63, ал.1, чл.96, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 40, ал. 1, т.1, т.5 и чл. 53, т. 1, т.2 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ във връзка с решения № 113/25.03.2016г., № 126/27.04.2016г., № 149/08.07.2016 г., № 150/08.07.2016 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, ведно с построените в него сгради - частна общинска собственост.

2.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти -  частна общинска собственост.

3.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на имоти публична общинска собственост:


05 юли 2016 г. 14:58:54

Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за улица с о.т. 430 - о.т. 488 и УПИ Х-1696, УПИ IX-1695, УПИ VIII-1694, УПИ- VII-1693, УПИ VI-1692, УПИ V-1691, УПИ IV-1690a, УПИ III-1690, УПИ II-1689, УПИ I-1688, кв.128 по ПУП на гр. Златарица, общ. Златарица


01 юли 2016 г. 15:15:30

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪОБЩЕНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

1. Съобщение до Анатоли Николов Маринов – Златарица

2. Съобщение до Ангел Йорданов Георгиев – Родина

3. Съобщение до Бисер Бонев Великов – Разсоха

4. Съобщение до Бонка Величкова Стоянова – Разсоха

5. Съобщение до Бонка Величкова Стоянова – Разсоха

6. Съобщение до Борис Василев Недялков – Златарица

7. Съобщение до Валентина Иванова Савова – Сливовица

8. Съобщение до Васил Иванов Василев - Горско Ново Село

9. Съобщение до Елка Алдинова Асенова – Родина

10. Съобщение до Елка Алдинова Асенова  – Родина

11. Съобщение до Емилия Алексиева Коватцалиева – Родина

12. Съобщение до Здравко Радков Димитров - Горско Ново Село

13. Съобщение до Красимир Ангелов Иванов  – Сливовица

14. Съобщение до Огнян Атанасов Йорданов – Росно

15. Съобщение до Пламен Ангелов Михайлов – Росно

16. Съобщение до Румен Димитров Георгиев – Сливовица

17. Съобщение до Светослав Юлиянов Илиев – Разсоха

18. Съобщение до Станимир Юлиянов Савов – Сливовица

19. Съобщение до Стоян Иванов Петков – Дединци

20. Съобщение до Юлиян Илиев Йорданов - Дедина


14 юни 2016 г. 15:07:09

О  Б  Я  В  А

Община Златарица, Пенсионерски клуб „Будители“, Център по превенция „Отворено сърце“ и Дом за стари хора „Донка Паприкова“ канят всички жители и гости на град Златарица на народният празник Еньовден. Еньовден е празник на тревите и уханните билки, празник на билкарите и фармацевтите.


10 юни 2016 г. 12:15:28

ОБЯВА

Община Златарица търси да назначи следните специалисти по трудово правоотношение на пълен работен ден в общинска администрация Златарица:


08 юни 2016 г. 13:14:03

Заповед №387
Проект за Частично изменение на действащия подробен устройствен план
- ПР, ПЗ на гр. Златарица в частта на УПИ IX-1051 и УПИ Х-1050, кв.75

Заповед №388
Проект за Частично изменение на подробен устройствен план
- ПР за имоти с ид.35273.300.63 и ид.35273.300.130 по КК на с.Калайджии


02 юни 2016 г. 16:41:56

Oбявление

за наложено административно наказание

„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”

на непълнолетни лица

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетния Димитър Георгиев Димитров – на 16г. от гр. Златарица, за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата /На 03.04.2016 г. по ул. „Васил Левски” посока с. Горско Ново село управлява л. а. Опел Вектра , без да е правоспособен водач/, съгласно Наказателно постановление №16-0260-000087 от 26.04.2016 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Елена.
Председател на МКБППМН Златарица: инж. Веселин Чанев


19 май 2016 г. 17:15:33

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на Сдружението


09 май 2016 г. 11:34:27

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Съобщение

   Община Златарица в качеството си на бенефициент  по Проект „Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, Екипът за управление на проекта и партньорът „Персонал Трейнинг“ ЕООД, канят всички неактивни младежи от община Златарица на възраст от 15 до 29 години на информационно събитие. То ще се проведе на 16.05.2016г. 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на общината, на ул. „Стефан Попстоянов“ № 22.


04 май 2016 г. 11:34:27

ЧИ на ПУП на гр. Златарица в частта на УПИ IX-1051 и УПИ X-1050 в кв.75


19 април 2016 г.

Обявление 296 - ЧИ на ПУП на с. Горско Ново село за УПИ I и УПИ XIV в кв.76

Обявление 297 - ЧИ на ПУП - ПР на с. Калайджии за имоти с ид. 35273.300.63 и 35273.300.130

Обявление 298 - ЧИ на ПУП - ПР на с. Родина за УПИ III - 328, УПИ V - 328 и УПИ VI - 328 в кв.56


15 април 2016 г.

ЗАПОВЕД
№  305 / 15.04.2016 г.

За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 271 от 31.03.2016 г. на кмета на Община Златарица


13 април 2016 г.

ПРЕПИС НА ЗАПОВЕД
№ 293/ 12.04.2016 година,
 град Златарица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 , чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 40, ал. 1, т.1, т.5 и чл. 53, т. 1, т.3 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ във връзка с решения № 765/27.03.2015 г., № 70/28.01.2016 г., № 71/28.01.2016 г., № 72/28.01.2016 г., № 74/28.01.2016 г., № 104/25.03.2016 г., № 111/25.03.2016 г., № 112/28.01.2016 г. на Общински съвет Златарица

ИЗМЕНЯМ:
Моя заповед № 266/ 30.03.2016 г., както следва:
Заличавам точка 5 и създавам точки 5.1 и 5.2 със следното съдържание: ...


01 април 2016 г.

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД

266
гр. Златарица, 30.03.2016 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 , чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 40, ал. 1, т.1, т.5 и чл. 53, т. 1, т.3 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ във връзка с решения № 765/27.03.2015 г., № 70/28.01.2016 г., № 71/28.01.2016 г., № 72/28.01.2016 г., № 74/28.01.2016 г., № 104/25.03.2016 г., № 111/25.03.2016 г., № 112/28.01.2016 г. на Общински съвет Златарица

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост. ...

2.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на движими вещи -  частна общинска собственост. ...

3.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на имоти частна общинска собственост. ...

4.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три
години на имоти частна общинска собственост. ...

5. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет
години на имоти частна общинска собственост. ....


01 април 2016 г. 13:13:18

З А П О В Е Д
№ 271
гр.Златарица, 31.03.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и във връзка с решение № 28/30.11.2015 г. от Протокол № 3 на Общински съвет Златарица и Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година в гори собственост на Община Златарица с Решение № 29 /30.11.2015 г. на Общински съвет Златарица,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен при следните условия: ...

Документация за участие в търга


25 март 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

   Във връзка с извършена оценка на кандидат потребители и проведено интервю с кандидати за лични асистенти и социални работници - втори етап по проект BG05M9OP001-2.002-0191-C001 „Независим живот – община Златарица” на 23.03.2016г, предоставяме резултатите с брой точки за всеки кандидат в списъците, както следва:


18 март 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

 

   Във връзка с изпълнение на дейностите по втори етап за подбор на лични асистенти и социални работници по проект BG05M9OP001-2.002-0191-C001 „Независим живот – община Златарица” Ви уведомяваме, че на 23.03.2016г. в стая № 13 в сградата на бщинска администрация гр. Златарица от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе интервю с кандидатите. Информация за допуснатите до интервю лица е в прикачените файлове. Времето нужно за интервюиране на всеки кандидат е средно между 10-15 мин.


18 март 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


16 март 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

    На 16.03.2016 г. в Община Златарица отвори врати „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по проект BG05M9OP001-2.002-0191 „Независим живот - община  Златарица“ финансиран по ОП РЧР  2014-2020 чрез ЕСФ ...........


01 март 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда, без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017г.

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и Декларация към заявлението

Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, находящи се в земеделската територия на Община Златарица по землища, за общо и индивидуално ползване, които ще се предоставят за стопанската 2016/2017 година.

Списък на среднорентните цени за един декар по землища, във връзка с отдаването под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ.


29 февруари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
по Проект „Нови възможности  за грижа“

   Във връзка с изпълнение на Дейност 6 “Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти”, в периода от 27.01.2016 година – 29.01.2016 година се проведе супервизия на назначените по проекта лични асистенти. Целта на супервизията бе личните асистенти да получат психологическа подкрепа за справяне в кризисни ситуации и ситуации при потребители, чиито проблеми не се разрешават или се разрешават трудно. ...

24 февруари 2016 г.

    Във връзка с проведено интервю за кандидат лични асистенти, медицински лица, социални работници и шофьор по проект "Независим живот-община Златарица" на 19.02.2016г. предоставяме резултатите с брой точки за всеки кандидат в списъци както следва:

Резултати от проведеното интервю, може да намерите и на информационното табло в община Златарица.


23 февруари 2016 г.

ЧИ на ПУП - план за застрояване на поземлени имоти с ид. 30962.661.3 и 30962.661.4 по КК и КР на гр. Златарица.


19 февруари 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛЕНСКО-ЗЛАТАРИШКИ БАЛКАН“

ПОКАНА
към членовете на сдружение „Местна инициативна група  Еленско-Златаришки балкан“
Управителният съвет на Сдружение „МИГ Еленско-Златаришки балкан“, на основание чл.26 от Устава на Сдружението, свиква Извънредно Общо събрание на Сдружението ...


17 февруари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

    Във връзка с изпълнението на дейности за подбор на лични асистенти, шофьор, медицински и социални работници по проект BG05M9OP001-2.002-0191-С001 „Независим живот-община Златарица“ Ви уведомяваме, че на 19.02.2016г. в стая №13 в сградата на общинска администрация гр. Златарица от 8,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 ч. ще се проведе и нтервю с кандидатите. Информация за допуснатите до интервю лица е в прикачените файлове лични асистенти, шофьор, медицински работници и социални работници. Времето нужно за интервюиране на всеки кандидат е средно между 10-15 минути.


16 февруари 2016 г.

Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване за кв. 11 по плана на гр. Златарица.


02 Февруари 2016 г.

О Б Я В А

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № ОХ- 2 /025.01.2016 Г. НА  МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ КОНКУРС.

Списъци на вакантните длъжности

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ДО 19.02.2016 Г.

СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНИ :
062 /62-04-00
0887 882 373


28 Януари 2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

   Уважаеми съграждани,

   На територията на общините Елена и Златарица е формирано партньорство между различни сектори, което стартира поредица от информационни събития за популяризиране процеса на разработване на Стратегия за местно развитие (СМР) за територията на двете общини.
   Каним за участие  и консултиране с всички заинтересовани лица от територията на община Златарица (представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители,  преработватели на земеделска и горска продукция, стопани на земи и гори, активни граждани) за участие в събитията, които ще се проведат на 9 и 10 февруари 2016 г. ......

Дневен ред за срещата на 10.02.2016г.


28 Януари 2016 г.

О Б Я В А

Община Златарица търси да назначи по трудово правоотношение специалист в областта на регулацията,  кадастъра, строителството и инвеститорския контрол ......


27 Януари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

 

О Б Я В А


25 Януари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

ОБЯВА
От 25 януари до 12 февруари 2016 г. започва прием на заявления от кандидати, които желаят да бъдат назначени по проект BG05M9OP001-2.002-0191 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ-ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

Персоналът включва:
1. Персонал за работа в новоизграждащият се „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ както следва:
-„Социален работник“ - 2 бр. на непълно работно време /4 ч./
-„Здравен работник“  – 2 бр. на непълно работно време /4 ч./
-„Шофьор“ – 1 бр. на непълно работно време /4 ч./
Документи за персонала

2. Персонал за почасово предоставяне на услуги в домашна среда както следва:
-за целевата група на хората над 65 години, които имат затруднения в обслужването си - ,,Личен асистент" - 16 бр.
-за целевата група на хората с увреждания и техните семейства - ,,Личен асистент" – 27 бр.
Документи за потребителите


21 Януари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа”

 

 

О Б Я В А

Община Златарица в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001„Нови алтернативи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., ще се наемат и ще бъде извършен подбор на Медицински сестри или Медицински фелдшери, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8.02.2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проект „Личен асистент”, свързани с осигуряване достъп до здравни услуги. Заявления за кандидатстване от медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“ могат да подават и пенсионери, прилагайки пенсионното им разпореждане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа


14 Януари 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златарица, като бенефициент по схема BG05M9OP001-2.002-0191 „Независим живот-община Златарица“, финансиран от Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 чрез Европейският социален фонд, организира публично събитие, което ще се състои на 20.01.2016 г. в 10:00 ч. в заседателната зала в сградата на общината,, ул. „Ст. Попстоянов“ №22.
Целта на събитието е стартиране на дейностите по проекта и разясняване на подробности по изпълнението му пред заинтересованите лица.
На срещата могат да присъстват, представители на Управляващият орган - МТСП,  ОИЦ В. Търново, ЦНСТ - Златарица, ДСХ- Златарица, ДС Патронаж- Златарица, медии, представители на целевите групи и всички заинтересовани лица.

 


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки

-